COVID-19

COVID-19 oppdatering (Gult nivå)

Klubben drives på gult nivå fra og med fredag 16.04.21. Det vil si:


Barn og unge (u/20 år)

- Treninger går som normalt.  1 meteren utgår om nødvening

- Turneringen kan gjennomføres som normalt. 1 meteren utgår om nødvening

- Arrangementer kan gjennomføres som normalt. 1 meteren utgår om nødvening


Voksne (20-)

- Treninger kan gjennomføres (maks 10 voksne), men 1 meteren MÅ holdes

- Turneringen kan gjennomføres (maks 10 voksne), men 1 meteren MÅ holdes

- Arrangementer kan gjennomføres (maks 10 voksne) , men 1 meteren MÅ holdes


Team spillere

- Gjennomføring av treninger, arrangementer og turneringer gjennomføres. 1 meteren utgår.