Bli medlem

Bli medlem!

Fordelen med å bli medlem av en klubb er mange. Noen av de er:


  • Bli en del av et miljø
  • Billigere priser
  • Større mulighet for utvikling
  • Reiser
  • Oppleveser

Fyll ut for å bli medlem

 
 
 
 
 
 
 
 
Medlem under 18 år, uten lisens - 200,-
Medlem uten lisens - 400,-
Under 12 år - 600,-
Junior 12-18 år med lisens - 1.000,-
Senior med lisens 1/2 år - 1.000,-
Senior med lisens - 1.900,-