Ungdomsidrett

OM UNGDOMSIDRETT


Ungdomsidrett Bowling er et aktivitetsprogram for ungdom mellom aldren 15. - 18. år. Programmet går over samme periode som et skole år, og inneholder flere samlinger gjennom året.


Dette er programmet for de eldste, og er en vidreføring og oppfølging av de som kanskje har deltat på barneidretten. Her vil deltakerne få enda mer innblikk i idretten, men med grunnleggende kunnskap om det å bli "god". Like mye fokus på å ha det gøy her også.


Pris: 400,-  pr. deltaker. Betales en gang